Lista i Nord-Aurdal er klar

foto Cathrine Dokken

Venstres kandidatar i Nord-Aurdal kommune for kommunevalet 2019 ser slik ut:

1. Knut Aastad Bråten (f. 1976), er utdanna kulturhistorikar, jobbar som redaktør og er elles folkemusikar og fast spaltist i Nationen. Knut bur i Ranheimsbygda.

2. Kjersti Kirkeby Ødegaard (f. 1972), er gravferdskonsulent, har brei arbeidserfaring og er engasjert i fleire lag og foreiningar. Kjersti bur i Garlibygda.

3. Philip Aspholt-Weisser (f. 1985), har kunstutdanning og jobbar i dag som IT-utviklar med utvikling av styringssystem for helsesektoren.IT-utviklar. Han bur i Ulnes.

4. Tilia Dagny Cristina Hovi (f. 1955), er ernæringsterapeut, privat næringsdrivande og levande oppteken av god helse. Dagny bur på Fagernes.

5. Anne Marit Grøndalen (f. 1970), barnehagestyrar, Fagernes
6. Gunnar Modén (f. 1949), (engasjert) pensjonist, Fagernes
7. Oddrun Hegge (f. 1961), instrumentmakar og avløysar, Aurdal
8. Bjørn Håkan E. Kjellman (f. 1955), saksbehandlar, Aurdal
9. Anne Knutsen (f. 1967), konsulent, Fagernes
10. Titus Overdevest (f. 1958), verksmeister, Leira
11. Bente Brenna (f. 1949), sjølvstendig næringsdrivande, Fagernes
12. Ole Aastad Bråten (f. 1976), direktør, Ranheimsbygda
13. Ivan T. Veselkov (f. 1986), fotograf, Fagernes

Valprogram 2019 – 2023