Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 3. april – Tiltak for å bedre situasjonen for hørselshemmede i Mosjøen kulturhus

Mosjøen kulturhus

Tiltak for å bedre situasjonen for hørselshemmede i Mosjøen kulturhus

På et møte som ble arrangert av frivillig.no siste uke ble jeg ved en tilfeldighet gjort oppmerksom på at lydforholdene for hørselshemmede i Mosjøen kulturhus er svært dårlig. Det har blitt tatt opp med kulturhusledelsen ved flere anledninger og det er kommet lovnader om at det jobbes med saken. Det har gått 5 år siden den første henvendelsen og enda er Teleslyngen ikke byttet eller reparert.

På veiene av HLF Vefsn tar jeg opp spørsmålet om hvor lang tid det vil ta til hørselshemmede får bedre forhold i Mosjøen kulturhus.

Franziska Wika

Vefsn Venstre