Peder Sunde – vår 2. kandidat

Jon Inge Nordnes

Peder Sunde

Peder er vår 2. kandidat på vår liste og sier følgende om seg selv:

Jeg er født i 1974 og har tilbrakt barne- og ungdomsårene i Andebu og Sandefjord. Er familiefar med 3 barn på Store Bergan Skole og bor på Sole.

Jeg har vært aktiv arbeidstaker siden jeg var 15 og har erfaring fra Hjemmet for Døve (Signo) og som bryggeperson på Color Line. Med tidlig interesse for politikk har jeg etter endt videregående studert statsvitenskap og har Master i Internastional Relations. Ved endt utdannelse har jeg hatt forskjellige poster i bank og finans både i innland og utland. Siden 2015 er jeg tilbake i Sandefjord og er markedssjef ved ett av byens mange innovative internettselskaper.

Mine kampsaker

Jeg er opptatt av hvordan vi kan fortsette å bygge næringslivet Sandefjord opp. Gjerne med hjelp fra store bedrifter som etablerer seg her, men kanskje viktigere er hvordan vi støtter opp om organisk vekst; vekst som kommer fra de som allerede bor i Sandefjord kommune, eller ønsker å bo her, og hvordan vi kan sikre en god grobunn for disse viktige gründerbedriftene.

Utover at vi må ha en næringspolitikk som sikrer gode og attraktive arbeidsplasser i kommunen er vår, må vi ha fokus på vår tids største utfordring; sikring av bærekraftig klima og miljø. Jeg er opptatt av hvordan vi som kommune kan endre atferd og skape engasjement for et bedre og mer bærekraftig miljø. Reelle endringer som påvirker utslipp er viktig, og vi må jobbe med holdningsskapende arbeid ved å fremme symboltunge saker som for eksempel redusert bruk av plast.

Og så tilslutt – jeg er svært glad i sjøen og alt som tilhører den. Fra Kystlaget på Huvik til de små Optimistene på Seilerholmen, fra gjørma ved Gogstadholmen til de gamle uthavnene ytterst mot havet. Jeg er veldig opptatt av at vi må bevare vår kystkultur, kulturlandskapet og ikke minst allmennhetens tilgang til sjøen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**