Kandidatliste Alta Venstre 2019-2023

Innlevert valgliste, Trine Noodt

1 Trine Noodt
2 Tommy Hæggernæs
3 Eilert Isaksen-Warth
4 Johanne Sundmann
5 Asbjørn Danielsen
6 Marit Barbo
7 Raymond Londal
8 Jeanette Kristiansen
9 Ken Roger Småvik Jensen
10 Marit Johnsen
11 Pål Håkonsen
12 Arnt Ivar Pedersen
13 Kjersti Bang
14 Daniel Romsdal
15 Charlotte Ellingsen Jenssen
16 Jan E Eriksen
17 Gry Elisabeth Hætta
18 Helge Kaspersen
19 Anne Lise Isaksen
20 Hans Jørgen Strøm
21 Hilde Mari Wenstad
22 Eqbal Akhlaghi
23 Julie Povenius
24 Arni Huxley Olafsson
25 Linn Fallsen
26 Gretha Pedersen
27 Bernt Thomas Berntsen
28 Karine Hæggernæs
29 Kai-Rune Hansen Hagerup
30 Randi Holten
31 Jørund Greibrokk
32 Ingvild Vars
33 Sebastian Aarstad
34 Heidi Abrahamsen
35 Alexander Pedersen
36 Ghasem Ali Ahmadi
37 Trond Jenssen
38 Simone Strand
39 Jostein Vaskinn
40 Erik Noodt