Vi etterspør høring på Klima og energiplanen

Spørsmål fra Solfrid til rådmann og ordfører:

Hva er grunnen til at revideringen av Klima og energiplan 2019-2023 ikke skal ut på høring?

Hva betyr det at denne planen er en tema- plan?

Hvor forpliktende blir planen for kommunens aktivitet?

Hvilke klimareduserende tiltak og informasjon rundt disse vil kommunen legge opp til framover?

Hvordan vil kommunen involvere engasjert ungdom i forhold til klimatiltak og forventning om at myndighetene; også lokale, setter igang konkret handling for å redusere klimautslipp?

Håper rådmann/ ordfører svarer offentlig på spørsmålene her.

På forhånd takk.