Venstre vil mer for skolen

Oslo Venstres tredje bystyrekandidat Julianne Ferskaug

Alle barn fortjener å gå på en skole i verdensklasse. En skole der de blir sett, føler mestring og får utfordringer. Ingen elever er like, men alle skal ha like muligheter.

At lærerne får nok tid sammen med elevene er avgjørende for at vi skal kunne gi alle elever undervisning som passer dem. Venstre vil at alle skoler i Oslo skal få bedre økonomi, innføre gratis AKS og beholde det frie skolevalget for alle elever.

Fordi Venstre vil mer for skolen.