Andrea Natashah Bonnet Skimmeland – vår 6. kandidat

Jeg er 18 år, og har bodd i Sandefjord siden sommeren 2010. Jeg går nå på Thor Heyerdahl videregående skole, på medier og kommunikasjon. På fritiden jobber jeg frivillig sammen med ledertreningen i Sandefjord, Sandar, og Bugården kirker.

Jeg brenner for miljøet, og ønsker å faktisk gjøre noe for å unngå ekstreme klimaendringer. Vi har dårlig tid, og hvis vi ikke endrer holdningene våre nå, er det for sent. Jeg ønsker også å kunne representere ungdom. Mye av politikken omhandler barn og unge som ikke kan stemme, og jeg synes derfor det er viktig at ungdom får være med å påvirke i samfunnet vårt. Derfor er jeg opptatt av at aldersgrensen for å stemme ved både Stortingsvalg og Kommunevalg senkes til 16 år. Slik at det ikke er bare folk mellom 30-70 som lage regler som vi ungdom må forholde oss til.