Bergen har stått i fokus desse dagane

Foto: Anton Engen

Klar for nye utfordringar

Førstekandidat Gunhild Berge Stang har vore på vitjing i Bergen, før og etter LPN.

Det har vore ei hektisk veke for Gunhild! Bergen har stor spreiing av bedriftar og mykje å setja seg inn i. Ho har vore hjå Norsk Klimastiftelse, VIS og Søstrene Hagelin AS. På kvelden vart det orientering for Bergen Venstre.

Rask lunsj hos Norsk Klimastiftelse på Media City Bergen

VIS, tidlegare BTO, likar det Venstre har fått til.

 

Gunhild forklarar om fylket sine oppgåver for Bergen Venstre.

Torodd Iversen forteljar engasjert om detaljhandelens utfordringar.

Neste dag var det Bergen Næringsråd, Akvariet og BTC.

Bergen Næringsråd

Marit Warncke fikk sei kva som var utfordringane for samarbeide i næringslivet i regionen.

 

 

 

 

Gåbyen Bergen setjast på prøve. Men ingen problem i godveret.

Gunhild Berge Stang hastar frå møte til møte til fots.

Tida nyttest til å ta telefonar heim til sin eigen administrasjon og instruera dei i forhandlingar.

 

Bergen Technology Center, BTC er eit utveklingsselskap

for Archer, eit internasjonalt oljeteknologiselskap.

Adm. dir. Dag Håkon Franzen visar stolt fram “toolen” som tek bilete 1000m nede i et borerrøyr.

Akvariet i Bergen

Akvariet er i utvikling heile tida, og no har dei store planar.

På Akvariet blei vi møtt av adm. dir. Aslak Sverdrup og styreleiar Erik Bøckmann.

Kystkommunane treng ein formidlingsstad for marin næring. Her gjer Akvariet ein god jobb og vil vere ein viktig medspelar i framtida. Om dei hamnar veg i vegg med Havforskings-instituttet gjenstår å sjå, men dei treng kvarandre.