Inspirerende valgkampsamling

Abid Raja sammen med Frøya Venstres toppkandidater til kommunestyrevalget 2019, under valgkampsamling i Trondheim 3.-4. mai: Halgeir Hammer, Ellen Hansen og ordførerkandidat Arvid Hammernes., Foto: JGF

Frøya Venstre deltok med en gruppe på fire – Arvid, Ellen, Halgeir og Johan – på valgkampsamling i Trondheim 4.–5. mai. To av Venstres stortingsrepresentanter, Jon Gunnes og Abid Raja, deltok på samlinga og tilførte deltakerne nyttig informasjon og mye inspirasjon.