Brukermedvirkning, en forutsetning for et godt samfunn

Onsdag 8. mai var jeg på et møte arrangert av Nes og Ullensaker Handikaplag og Nes Revmatikerforening. Det ble et veldig godt møte med mange gode spørsmål. Det ble også fremmet noen utfordringer som de møter i hverdagen sin, som vi politikere må ta med oss.

Som leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i de siste 7,5 åra har jeg hatt gleden av å samarbeide med brukerorganisasjonene i Nes. Det har gitt meg mye lærdom og mange nye erfaringer.

Det er nemlig brukerne som sitter med kompetansen og erfaringene. Økt brukermedvirkning er derfor en forutsetning for et godt fungerende samfunn.

Ordførerkandidat Tom Fidje har økt brukermedvirkning som sin viktigste kampsak i lokalpolitikken.

Det er viktigste for meg er at brukerne blir hørt og forstått, derfor vil jeg inn i kommunestyret fra høsten av.

Tom Fidje
Ordførerkandidat for Nes Venstre