Venstre styrker skolehelsetjenesten i Sandefjord med 11,2 millioner

Karin Virik sier at hun er veldig fornøyd med at Sandefjord får tildelt 11,2 millioner kroner som er øremerket til å styrke helsestasjon – og skolehelsetjenesten.
Bare de fire største byene i Norge mottar et høyere beløp.

Dette vil bety mye for de unge i kommunen, sier Venstres ordførerkandidat.

Virik sier til Sandefjords Blad at Venstre, sammen med KrF, har kjempet hardt for å få gjennomslag for at helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal styrkes.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å hjelpe barn og unge som sliter, samt følge opp kvinner og familier i barselperioden, sier hun.

Det er mange som sliter med psykiske plager blant ungdom, og både selvmordstanker og depresjon er blitt mer vanlig. Det er derfor viktig at helsesektoren holder tritt og får nok ressurser.

Regjeringen har gjennom flere år satset på et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. Fra 2014 til 2019 har det vært en gradvis opptrapping av midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2019 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder kroner, inkludert øremerkede tilskudd på 330 millioner kroner, skriver Sandefjords Blad.

Karin Virik jubler for øremerkede kroner til skolehelsetjenesten