Slutt på pelsdyroppdrett i Norge

– Venstre har vært kritiske til dyrevelferden i pelsdyroppdrett i mange år, og vi er glad for at vi nå har fått gjennomslag for en styrt avvikling. Samtidig er det viktig å sikre at de som har drevet pelsdyroppdrett til nå, får et skikkelig oppgjør, sier Venstres landbrukspolitiske talsperson André N. Skjelstad. (Foto: Ole Kirknes)

I regjeringsforhandlingene på Jeløya og Granavollen fikk Venstre gjennomslag for at pelsdyrnæringen i Norge skal avvikles, av hensyn til dyrevelferden. I dag la de fire partiene frem enighet om hvordan pelsdyrfarmere skal kompenseres, for å sikre at de kan omstille seg til annen næring for fremtiden.

– Venstre har vært kritiske til dyrevelferden i pelsdyroppdrett i mange år, og vi er glad for at vi nå har fått gjennomslag for en styrt avvikling. Samtidig er det viktig å sikre at de som har drevet pelsdyroppdrett til nå, får et skikkelig oppgjør, sier Venstres landbrukspolitiske talsperson André N. Skjelstad.

Venstre har fått gjennomslag for å forby pelsdyroppdrett

Da Venstre tidligere leder Lars Sponheim var landbruksminister, varslet han i 2002 at pelsdyrnæringen ville bli avviklet om ikke dyrevelferden ble god nok i løpet av 10 år. Siden den gang har det kommet en rekke faglige innspill om at dyrevelferden ikke lar seg ivareta godt nok med aktive rovdyr i bur.

– Det har vært viktig for Venstre å sikre forutsigbare rammer når denne næringen skal avvikles. Pelsdyrfarmerne får et godt oppgjør basert på individuell behandling, og vi sørger for at det blir mulig for dem å omstille seg til ny næring, og å få ryddet opp skikkelig etter dagens drift. Jeg har stor tillit til at fylkesmennene, landbruksdirektoratet og regjeringen i samarbeid med næringen vil sikre at prosessen fremover blir god og grundig, slik at ingen havner i et uføre som følge av vårt vedtak, fortsetter Skjelstad.

Les mer om pelsdyr på Dyrevernalliansens nettsider

– Dette er først og fremst en god dag for dyrevelferden i Norge, men også pelsdyrfarmerne har god grunn til å være fornøyde med det vi har kommet frem til i samarbeid med de fire partiene i næringskomiteen, avslutter Skjelstad.

Fakta om kompensasjonsordningen for pelsdyr:

  • Partiene er enige om at staten skal ta et større ansvar for opprydning og riving av pelsdyrhus
  • Kompensasjonen skal utbetales basert på en individuell behandling av hver enkelt pelsdyrfarm
  • Det legges til rette for at pelsdyrfarmere som er over 62 år når forbudet trer i kraft i 2025 skal kunne ta ut tidlig alderspensjon