Presentasjon av TRINE JØRGENSEN DAHLL

Foto: Privat

Utdannet Revisor, Forfatterlinja i Bø, Utgitt to bøker (Tilbake her; Kolon og I hukommelsen, liten by i Norge Humlehagen forlag) Vært instruktør for Barneteater i en rekke år. Driver privat barnehage uten verken store overskudd eller utbytter.

Private barnehager utgjør halvparten av landets barnehager og har bidratt til full barnehagedekning i Norge. Årsaken til landets suksess skyldes for en stor del kvinners deltakelse i yrkeslivet.

For mange andre land er det ikke selvsagt at kvinner kan jobbe når en har små barn.

Med god foreldrepermisjon og full barnehagedekning er dette mulig.

Venstre er Norges eldste parti og har jobbet for kvinners rettigheter i mer enn hundre år.

Jeg ble med i Venstre i 2007 fordi jeg oppdaget at Kragerø Venstre snakket om småskala og tilpasning til eksisterende bebyggelse i den gamle trehusbyen.

Selv hadde jeg lenge vært opptatt av at utbygging av Havnefront i den gamle verneverdige byen måtte ta hensyn til eksisterende bebyggelse. I 2007 kom jeg inn i kommunestyre (de siste tolv årene) og ble leder av bygningsrådet (I åtte år) – De senere fire siste år har jeg vært medlem av Planutvalg for bygg og miljø. Gjennom disse vervene har jeg engasjert meg mye både mht bebyggelse på fastlandet og i skjærgården. Jeg mener det har vært gjort mange utbygginger som i større grad burde vært tilpasset de uerstattelige verdiene vi har i naturen. Dette gjelder både ved sjøen og i fjellet. Vi har et ansvar for våre fotavtrykk inn i framtida.

En av årsakene til at jeg valgte Venstre var også at Venstre i mange år har vært pådriver for en aktiv flyktningpolitikk i byen jeg bor i – Ikke minst sørget for å trykke på for å ta i mot så mange flyktninger den lille byen kunne, og at hvert menneske skulle bli sett og få en ny mulighet. Byen vår har også fått bostedprisen for godt flyktningarbeid, mye takket være Venstre.

Som utdannet innenfor økonomi har jeg en grunnleggende oppfatning av at et sterkt næringsliv er til det beste for innbyggerne. Næringslivet sørger for arbeidsplasser, skatteinntekter og aktivitet i hele landet.

Og her er det masse spennende mat for Venstrepolitikere som alltid vil ha framtidsbrillene på. Vi snakker om det grønne skifte – og hva politikere kan bidra med å få til. Vi snakker om alt fra elektriske ferger til utslippsfrie havner selv med Cruisebesøk. Vi snakker om klimapositive regioner, og mest mulig statlige midler til Enova, Klimasats og mye annet. Og vi snakker om at Venstre helst vil ha vindmøllene til sjøs – selv om ingenting er enkelt ved det heller. Her kan vi bare ta fatt – Godt valg!