Nå kommer elflyene!

1100 KM: Amerikanske Zunum Aeros elfly av denne typen vil ha en hybridelektrisk rekkevidde på 1100 km med 12 passasjerer ombord. Flyet trenger 670 meter for å ta av fra rullebanen, Illustrasjonsfoto: Zunum Aero

Kortbanenettet i Nord-Norge vil passe perfekt til elfly. Mange flyplasser, korte flyavstander og få passasjerer per flyavgang vil gi betydelig mulighet for flere avganger og lavere priser på kortbanenettet ved bruk av elfly.

Kan være elfly på kortbanenettet om 3 år.

Allerede om tre år kan hybridelektriske fly være i ordinær rutedrift. Da vil vi se fly med inntil 12 passasjerer som kan fly opptil 1000 kilometer. Deretter vil utviklingen skje raskt. Om 8 år vil det være hybridelektriske fly med inntil 60 passasjerer og rekkevidde på 1600 kilometer, mens vi om 12 år vil se hybridelektriske fly med 100 passasjerer og rekkevidde på 2400 kilometer.

– Den politiske enigheten er stor. Nå kan vi legge til rette for rask innfasing av elfly i Norge, sier Ketil Kjenseth.

Stor politisk enighet om avgiftslettelser.

– Den politiske enigheten er stor for å gi elfly lettelser i avgiftene på lik linje med elbiler. Dette er fremtiden for flybransjen. Det betyr at vi må nulle ut billettmoms, og alle avgifter som passasjeravgift, landingsavgift og underveisavgift. I tillegg må vi legge til rette for at alle flyplasser kan tilby lading. sier Ketil Kjenseth (V), leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Vi har alle forutsetningene for å bli først i verden med innfasing av elfly i ordinær flyvirksomhet. Vi har i Norge nærmere 50 lufthavner, og dermed et marked for korte flygninger med små fly. 20 av dagens strekninger er kortere enn 170 km. Avinor har samtidig en visjon om at alle passasjerfly på innenriksruter skal være elektrifiserte innen 2040. Nå er det viktig at partiene på stortinget følger dette opp med klare forpliktelser om kutt i avgiftene, sier Ketil Kjenseth (V).

 

Elfly vil gi en historisk mulighet for kortbanenettet i Nord-Norge.

– Luftfarten har potensiale til å bli den mest klimavennlige transportformen i Nord-Norge. Det vi nå trenger er konkrete vedtak i Stortinget. Venstre vil gå i front for at den dagen elflyene er klare til ordinær rutedrift, så skal de slippe å betale avgifter samt moms på billetter. Dette vil gi et betydelig bedre tilbud og lavere priser i Nord-Norge, sier Irene dahl, 2. kandidat til fylkestingsvalget i Troms og Finnmark.

Den mest klimavennlige transportformen i Nord-Norge.

Kortbanenettet er ideelt for fremtidige elfly. Mange flyplasser, korte flytider og få passasjerer per fly gjør at elfly vil være fremtiden på kortbanenettet. Kostnadene for å drive elfly vil være 60-80 prosent lavere. Dette kommer i tillegg til eventuelle avgiftslettelser. Flyene er dessuten stillegående og miljøvennlige.

Vi gleder oss til å stå på overfor våre stortingspolitikere for å få nødvendige vedtak om avgiftsfritak for elfly. Dette er en utvikling som vil gi et kjempeløft for Nord-Norge. Samtidig som vi kan få et betydelig kutt i klimautslippene fra flyene våre, så vil vi kunne få lavere priser og flere avganger, sier Irene Dahl.

Løsningen som vil gi bedre tilbud og lavere priser

Ser vi på avgiftsreduksjonene som foreslås vil de være betydelig for et selskap som Widerøe. De totale avgiftsreduksjonene vil være på ca 750 millioner kroner for Widerøe. I snitt per passasjer vil dette utgjøre så mye som 250 kroner per reise. Avgiftsreduksjonene vil være 360 millioner på momsfritak, 240 millioner kroner på passasjeravgift og 150 millioner kroner på andre avgifter (landingsavgifter, underveisavgifter etc). Widerøe har også uttalt at de ser for seg at hele deres flyflåte kan bestå av elfly innen 2030.

 

Noen artikler om tema:

Dagbladet: Elfly: Sier ja til nullavgift

Dagbladet: Vil føre elbilsuksessen til himmels

Dagbladet: Widerøe fremskynder elsatsingen

NRK: Venstretopper ønsker fortgang i å få elfly til Nord-Norge