Krabbedammen – vi ønsker full rehabilitering

Foto: Karin Frøyd

Larvik by trenger flere sosiale møteplasser for voksne og for barn. Krabbedammen nede på Tollerodden i Larvik er et tilbud for småbarnsfamilier der barna kan bade i trygge omgivelser. For de små barna er dette en måte å bli trygg i vann på og kan bidra til at flere blir svømmedyktig tidlig.

Colin Archers barndoms-hjem.

Venstre mener det er viktig å bevare og oppgradere de eksisterende rekreasjonsområdene og gi disse økt brukeropplevelse.

Larvik by fortjener attraktive sentrumsnære friområder.

Kanskje vil dette også bidra til økt tilflytting og økt verdiskapning? Dette er et tiltak for de myke verdiene og er et lavterskeltilbud som alle har glede av.

Miljø- og teknikkomitéen behandlet i kveld saken om rehabilitering av Krabbedammen. Larvik Venstre argumenterte for rådmannens forslag om å bevilge ytterligere kr. 2,5 millioner til rehabiliteringen. Fra før har kommunen bevilget kr 1 mill. til prosjektet. Ytterligere kr 1,1 mill. kommer fra Stiftelsen Tollerodden og Sparebankstiftelsen DNB, forutsatt fullfinansiering. Gledelig var at de øvrige representantene også stemte for full rehabilitering.

Thor Heyerdahl-monumentet

Med oppgraderingen av Krabbedammen blir de antikvariske elementene i dammen og også historien ivaretatt. Nå vil området ytterligere løfte fram historien og kvaliteten rundt Colin Archer og Thor Heyerdahl-monumentet. Et flott tiltak også med tanke på forestående 350 års jubileum for Larvik by i 2021.

Mange penger for en liten badedams skyld, tenker du? De høyeste kostnadene blir for grunnarbeid, betongarbeid og tømrerarbeid. I tillegg kommer oppgradering av pumpe, pumpekum og inntaksledning samt etablere dreneringsløsninger.

Venstre anser det som viktig å vedlikeholde og forskjønne det oppmurte bassenget både av sikkerhetsmessige og estetiske grunner. Driftsutgiftene vil trolig også gå betraktelig ned. Bra for kommuneøkonomien også på sikt.

Skal en først gjøre en jobb, er det viktig å gjøre det ordentlig med en gang og ikke velge en alternativ minimumsløsning. Når arbeidet er gjort, vil alle, spesielt de små barna, kunne glede seg over et innbydende og trygt badeanlegg sentrumsnært.

 

Magdalena Lindtvedt
1. kandidat Larvik Venstre