Skolen sliter med troverdighet når plasten må gå i restavfallet

Kari-Lise Rørvik, Foto: Håvard Wannebo

Kjære Larvik kommune!

Kan vi i år bli best på å håndtere plast? Kan vi bli en foregangskommune innen miljøvern og plasthåndtering? Kan vi vise barna på Jorde skole at deres skoleforestilling i januar 2019 «bare en jord» faktisk nytter? At de får den etterspurte plasthåndteringen på skolen sin med en gang? For de har ventet og ventet! Kan vi vise barna som skolestreiker for klima at vi faktisk lytter til hva de sier og at deres klimaengasjement også lager et voldsomt miljøengasjement?

Larvik kommune, med et stort organisasjonskart, med 22 barne- og ungdomsskoler, 16 barnehager, 10 sykehjem, biblioteker, kulturskole, idrettsanlegg, hvordan står det til med plastsorteringen? Sånn egentlig?

Jeg har blitt kontaktet av fortvilte lærere som forteller at skolene ikke har plastavfalls-håndtering, hvordan skal da elevene leve etter det de læres opp til? Skolen sliter med troverdighet når plasten må gå i restavfallet fordi kommunen ikke gjør sin oppgave. Jeg har også blitt kontaktet av en fortvila venninne som får sondemat, og fortvilelsen ligger i a den kommunale enheten som håndterer sonden og sondeslangen kaster dette i restavfallet, selv om produktene er merka med resirkulerbarmerket.

Stadig mer av plastavfallet vi kaster blir gjenvunnet, for det er store miljø- og klimagevinster ved å materialgjenvinne plastemballasje! I 2016 ble 45 prosent av plastemballasjen fra norske husholdninger og næringsliv materialgjenvunnet, ifølge returselskapenes rapportering til Miljødirektoratet. Hva er tallene til Larvik kommune? Det er nemlig slik at når plast materialgjenvinnes så kan plasten brukes som råstoff i nye produkter. Dermed reduseres klimagassutslippene og energibruken sammenlignet med om produksjonen skulle skjedd med nye råvarer.

Denne plasten som er materialgjenvunnet kan brukes til å produsere flere ulike produkter, som for eksempel rør, plantepotter, plastsekker og klær. Videre har også plast høyt energiinnhold og egner seg også til energiutnyttelse. Når plast forbrennes gir det imidlertid utslipp av klimagassen CO, siden plast i stor grad er laget av fossilt materiale. Dette kan håndteres gjennom CO fangst og lagring. Gjenvunnet plastavfall har altså flere gunstige egenskaper, så lenge det håndteres riktig.

Barna på Jorde skole sang flott og vet godt at avfall av plast kan skape store problemer, spesielt dersom det havner i sjøen. Dette skyldes først og fremst at plast har lang nedbrytningstid. Vi drukner i plast, bokstavelig talt. Vi må tydeligvis lære av disse barna, siden kommunen pr. i dag ikke har dette på stell.

Så kjære Larvik kommune – la oss bli en foregangskommune innenfor plasthåndtering slik at vi kan slå oss på brystet og si at vi har gjort vårt.

I år vil jeg ikke få flere e-poster fra fortvila lærere og venner som ikke får sortert plasten sin fordi kommunen ikke gjør jobben sin.

Kari-Lise Rørvik
2. kandidat Larvik Venstre