Valgliste 2019

Nr. 1 Bjørn Ivar Gran Jeg er Lørenskogpatriot, født og oppvokst på Kjenn, gift med tre barn. Jeg er lærer og barneidrettstrener i håndball. Jeg har vært sentral i politikken i 12 år, sitter i kommunestyret og formannskapet. Jeg liker å slå av en prat med alle og enhver. Asfaltert rulleskitrase i marka vil jeg ikke ha, ikke vil jeg ha for store skoler og i tillegg vil jeg sette på bremsene i utbyggingen. Jeg trives bedre i Østmarka enn på et kjøpesenter. Det flotte med Lørenskog er at det er så mye herlige kontraster, det er urbant men også landlig. Det er mangfoldig og flerkulturelt.

Nr. 2 Elisabeth Tanev Jeg er tobarnsmor, statsviter, selvstendig næringsdrivende og veldig fersk i politikken. Jeg er oppvokst på Røykås, har bodd 14 år i Tyskland og synes det er spennende å bo i en kommune med stort mangfold. Jeg er opptatt av skole og oppvekst og mener vi trenger en Lørenskog-skole som bygger på tillitt og samarbeid mellom lærere, elever og foreldre. Som politiker ønsker jeg alltid å ha fokus på hva som er folks virkelighet og å lytte til dem det gjelder når problemer skal løses. Det gjelder også pårørende til grupper med store utfordringer.

Nr. 3 Girija Nanthakumar Jeg er en 21 år gammel jente som er oppvokst i Lørenskog. For tiden tar jeg en mastergrad i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo. Jeg er helt fersk i politikken, men for meg har viktigheten av å ha et samfunn hvor barn kan vokse opp og utvikles i trygge rammer alltid stått sentralt. Jeg synes det er viktig – både av hensynet til mennesket selv og samfunnet – å tilrettelegge for at barn fra ung alder har alle de mulighetene som er nødvendig for at de får realisert alle sine behov, spesielt sosialt og faglig. I forlengelse av dette synet tror jeg det er viktig med en kommune som har ressurssterke lærere, et mangfold av fritidsaktivitetstilbud, et bevart naturmiljø, men som også er urban. Rett og slett en kommune som kan by på noe for enhver.

 

 1. X
 2. X
 3. x
 4. Harald Eid, 1946 Kurland
 5. Tommy Lund Pettersen 1977 Lørenskog
 6. Ottar Berg 1955 Rasta
 7. Christine F. Sunding 1973 Kurland
 8. Aslak Dahle 1997 Fjellhammer
 9. MagdaleneMburu 1971 Rasta
 10. Maria Syltebø Opstad 1977 Kurland
 11. Lars Harald Langøy 1964 Fjellhammer
 12. Nancy Sveen 1978 Rasta
 13. Eirik Øhschlagel 1973 Finstadjordet
 14. Ola Govart Strømme 1959 Rasta
 15. Inger Johanne Tangen 1943 Lørenskog
 16. Jarle Presttun 1977 Rasta
 17. Åse Marit L. Øiestad 1970 Rasta
 18. Signy Rustlie 1938 Lørenskog
 19. Hilde Palmgren 1959 Rasta
 20. Dag Haugland 1955 Rasta
 21. Eva Næss Karlsen 1969 Finstadjordet
 22. Karsten Molværsmyr 1952 Rasta
 23. Cato Myrkaskog 1974 Fjellhammer
 24. Harald Elsebutangen 1953 Lørenskog
 25. Runar Reppe Bell 1975 Rasta
 26. Kirsten Gruner-Hegge 1949 Kurland
 27. Arne Fjørtoft 1937 Lørenskog
 28. Chantel Holmberg 2001 Fjellhammer
 29. Andreas H. Håversen 1998 Lørenskog

Nr. 30, hedersplassen sist på lista) Per Flatberg Jeg er en av veteranene I Lørenskog Venstre og har vært engasjert der siden jeg kom til Lørenskog i 1961. Jeg er æresmedlem i partiet. Jeg var kommunestyrerepresentant fra 1975-1991 og varaordfører I 1987-1991, og bidro I disse årene både til å ta vare på Marka og jordbruksområdene i en periode med stort press på arealene. Jeg har vært og er fortsatt en garantist for natur- og miljøvern I Lørenskog og har stor tillit som naturens talsmann og forkjemper lokalt og også nasjonalt. Jeg er også opptatt å begrense utbyggingstempoet i kommunene og sørge for et godt bo- og livsmiljø for innbyggerne.