Paneldebatt om eldreomsorg

Ordførerkandidat Ragnhild Helseth i paneldebatt om eldre, "Foto: KV"

Eldrepolitikk for de kommende 15 år var tema da Pensjonistforbundet Møre og Romsdal arrangerte paneldebatt i Kristiansund onsdag 12.juni. For Venstre stilte Ragnhild Helseth, som er vår ordførerkandidat ved høstens valg. Ni partier var representert i panelet denne onsdagen på Grand hotel i Kristiansund

Debatten favnet bredt med utgangspunkt i Stortingsmeldingen “Leve hele livet”.

-Eldrepolitikk favner et bredt utvalg av saksfelt innen politikk. Det gjelder samfunnsplanlegging som omfatter transport, boligbygging, infrastruktur veier og bredbånd, friområder for fysisk aktivitet, vilkår for frivilligheten, kulturtilbud, osv., til helsetjenester som sikrer hjelp når vi trenger den, var Ragnhild Helseth sin innledende kommentar til denne stortingsmeldingen.

Videre tok hun opp tema om “Omsorgstrappa” som brukes for å beskrive ulike nivåer for bistandsbehov, og legge til rette hjelp, pleie og behandling i henhold til det.

Bolyst ble også av Helseth trukket frem som en viktig faktor. Bolyst for alle våre eldre, for befolkningen generelt, for alle som skal jobbe innenfor tjenester som eldre kan bli i behov for etter hvert.
Salen spurte om kommunen kunne tenke seg å legge vekk noen prestisjeprosjer. Det klart at det ble siktet til blant annet Opera- og kulturhus med museum. Ragnhild Helseth var klar på at realisering av kulturhuset er nettopp en viktig brikke i å skape bolyst, i verdiskaping både innenfor kulturnæringene og reiseliv.

Panelet under debatten om eldreomsorg i Kristiansund 12.06.19

Pensjonistforeningen i Møre og Romsdal arrangerte eldredebatt i Kristiansund. Her noen fra arrangørene sammen med Yvonne Wold (SV) og Ragnhild Helseth (V)