Dialogmøte om Integrering

Children and recreation, group of happy multiethnic school kids playing tug-of-war with rope in city park. Summer camp fun, www.venstre.no

Harstad skal få sin integreringsplan! Som et første skritt i arbeidet var det i dag dialogmøte med de som vet hvor skoen trykker: nemlig innvandrerne selv. Gjennom innledninger på flere tema ønsket man innspill fra innvandrerne med utgangspunkt i dagens situasjon: hva er Harstad gode på, og hva kan Harstad gjøre bedre? Varaordfører Maria Serafia Fjellstad innledet møtet:

Hva er egentlig en integreringsplan, og hvorfor trenger vi deres innspill?

I Norge i dag er 17% av befolkningen innvandrere. I Harstad har vi ikke enda like mange: men omtrent 2300 harstadværinger er innvandrere.

Jeg tenker at integrering handler om hvordan dere som innvandrere finner dere til rette og tar del i det norske samfunnet. Integrering handler om hvordan dere deltar i utdanning og i arbeidsliv her i Norge. Jeg er opptatt av at integrering er et felles ansvar: hvor det norske samfunnet skal legge til rette for god integrering, men hvor dere som innvandrere har et medansvar på å lykkes i dette.

Dersom vi sammen lykkes med god integrering så lykkes også dere med å finne dere jobb, da er det lav arbeidsledighet og lavt behov for støtte fra staten. Dersom vi lykkes med god integrering: så føler dere dere hjemme i det norske samfunnet.

Jeg tror dere som er her i Harstad idag: dere vet mye om hva god integrering er! Dere vet mye om hva vi i Harstad er god på, og også vet dere mye om hva vi i Harstad ikke er like god på! Dere vet mye om hva som faktisk har betydd noe for dere: om det er vårfest i barnehagen, lønningspils med jobben, om det er HIL, Multicultura eller fribymusikerene våre, om det er introduksjonsprogrammet og voksenopplæringa, eller om det er noe helt annet. Det er de som har skoen på som vet hvor det trykker.

Statistikken forteller oss endel om integrering. Vi vet at dere innvandrere er overrepresentert både blant de med høyere utdanning, men også blant de uten utdanning. Vi vet at innvandrerbarn begynner senere og er mindre i barnehage. Vi vet at dere deltar oftere i arbeidslivet i Norge enn i endel andre land: men også her i mindre grad enn befolkningen forøvrig. Vi vet også at nettopp det er utrolig forskjellig ettersom hvilket land dere kommer fra. VI vet at hvor lengre dere bor her jo bedre er levekårene: men i gjennomsnitt har dere dårligere levekår og lavere inntekt, og rammes oftere av fattigdom. Dere er sjeldnere lokalpolitikere som meg, stemmer sjeldnere ved valg og er sjeldnere aktive i frivillige organisasjoner. Vi vet at undersøkelser viser at mange innvandrere opplever diskriminering på ulike samfunnsarenaer, og særlig i arbeidslivet.

Slik jeg ser det er dette statistikk som dette vi sammen skal beseire: og sikre at vi har et fellesskap hvor hver og en av de som kommer hit skal ha de samme mulighetene som den som er født her. Jeg vil at vårt fellesskap skal være for alle: og at verdier som mangfold, ytringsfrihet og kulturforståelse skal være viktig i det fellesskapet. Jeg vil at dere alle skal føle dere hjemme i Harstad.

Så da utfordrer jeg dere: hva er din erfaring? Hva er vi gode på? Og hva kan vi bli bedre på?