Bystyret: – Idrettens mangfold i Stavanger

Foto: iStock

Mandag 17. juni var siste bystyremøte for sommeren, og Fagplan Idrett 2019 – 2034 ble vedtatt. Leder av kommunalstyret for kultur og idett, Annamaria Gutierrez (V) holdt har lagt ned en stor innsats for partiet i forbindelse med planen, og vi er godt fornøyde med resultatet. Les hele innlegget her.

Ordfører,

Vi i Stavanger liker å omtale mangfoldet vi har i byens idrettsbevegelse. Det er ikke bare fotball og håndball som dyrkes i byen vår, men et bredt spekter med spennende idretter… Dermed er også behovet mye mer sammensatt når vi skal vedta Fagplan for idrett og bestemme oss hvilke anlegg som skal få prioritering i årene som kommer. Jeg skal ikke en gang si noe annet enn at det er mye behov innen idrett når det gjelder anlegg. Mye, tross at siden 2009 har byen har jobbet hardt med å gjennomføre et ambisiøst anleggsløft.

Jeg husker i begynnelsen av min periode har jeg utfordret administrasjonen å finne en løsning på behovene til arealkrevende nisjeidretter. Kan vi samlokalisere? Kan klubbene samarbeide? Er banedeling i svømmehallenen mellom publikum og organisert idrett mulig? Vil treningstidene kollidere eller er det ulike mønstre blant ulike målgrupper? Jo, hovedinnsatsen er fortsatt bredde og barn-og unge, men det er like stort behov blant både blant ungdom som trener på egenhånd og eldre som er pigge og friske. I et folkehelseperspektiv må vi tenke mer på dem og egen organisert idrett også, samt at da utnytter vi våre ressurser bedre.

Og ikke minst er det store spørsmålet: «hvordan kan vi få mest nytte ut av en hver kommunal krone til fordel av idretten i en langsiktig perspektiv?» For det nytter ikke bare å bygge, vi skal ha råd til å drifte anleggene også og ha best mulig utnyttelse av hallkapasiteten. Meråpne haller tror jeg vil vi se mer av i tiden som kommer.

Hovedprinsippet i utbygging av nye idrettsanlegg vil fortsatt være flerbruk, sambruk og kompakte fleksible løsninger. I kommende fireårsperiode vil kommunen prioritere bygging av flerbrukshaller og vi MÅ samdrift slik som de har i dag på Hundvåg og ved Hetlandshallen. Det er krevende øvelse for mange, og noen klubber fortsett fremmer sine hallbehov på egne vegne, i stedet for samdrift med andre klubb eller idretter. Kommunalstyret for kultur og idrett har i løpet av perioden bedt om tall for å dokumentere behovet per bydel, per innbygger for å kunne gjøre gode avgjørelser.

Vi mener at kommunen kan tjene mer med å tenke nytt, og ved enhver anledning når kommunen bygger et kommunalt bygg enten en ny skole, eller sykehjem tenker samlokalisering fra første sekund av.

Så må jeg berømme «gratisprinsippet» som betyr mye uten at mange vet hva det er: Stavanger er en av de få byene som slår fast at det skal være gratis for den organiserte idretten å bruke de kommunale idrettsanleggene til trening og konkurranse innen ordinær åpningstid, er videreført. Det gjør at klubbene kan tilby en kontingentnivå som i forhold til andre byer er til å leve med. Planen legger opp til en utvidelse av dette prinsippet til talentutviklingen i regionen vår, forankret ved Talenter mot toppen.

Så må vi innse med for å unngå at det er tilfeldigheter som skal styre hva slags spesialhaller vi bygger i regionen vår med interkommunalt samarbeid må også et interkommunalt fagplan for idrett på plass også. Nå når vi snart åpner den fjerde interkommunale hallen, velodromen på Sola, ser vi at interkommunalt samarbeid fungerer og det løfter ikke bare enkelt idretter, men hele regionen også. Vi ser at tennis, turn, ridning og svømming trenger sine spesialhaller og deres behov kan kommunen ikke lenger dekke helt alene.

Til slutt må jeg takke administrasjonen og opposisjonen: vi har våre uenigheter, men mange av vedtakene har vi gjort i fellesskap og er, slik som dere ser, enstemmige.

Til slutt takker ønsker jeg å legge frem følgende tilleggspunkt:

«Stavanger kommune skal jobbe for å bli vertskommune for NM-veka i byjubileumsåret 2025.»

Takk.