Venstres kandidater i Gjøvik 2019

 

1. Christin Guldahl Madsen 1969 Hunndalen
2. Jo-Terje Sagrusten Høyesveen 1985 Sentrum
3. Kari Sollien 1970 Sørbyen
4. Alf Inge Kraglund Tunheim 1980 Sentrum
5. Birgit Odde Husom 1961 Biri
6. Asle Lundene Gladhaug 1982 Nordbyen
7. Linda Renate Lauritzen Fossen 1976 Hunndalen
8. Thomas Winge Longva 1970 Sørbyen
9. Johanna Eike 1955 Vardal
10. Arne Magnus Hvalbye Krokeide 1989 Nordbyen
11. Katrine Lyssand Gjefle Rennan 1965 Sentrum
12. Gunnar Olav Hårstad 1950 Biri
13. Helen Mari Negård 1954 Nordyen
14. Håkon Johnsen Vesterås 2001 Sørbyen
15. Sølvi Helene Lindahl Hvalby 1949 Sentrum
16. Pål Aasmundrud 1960 Nordbyen
17. Knut Inge Elmenhorst Ladegård 1969 Sørbyen
18. Trine Bolseth 1964 Sentrum
19. Tore Nestaker 1973 Nordbyen
20. Britt Berge 1974 Nordbyen
21. Tore Mellbye 1950 Sentrum
22. Gunn Elin Tingvold 1972 Sentrum
23. Geir Rune Nyhus 1969 Sørbyen
24. Lars Tore Skundberg 1983 Snertingdal
25. Marit Fluge 1949 Biri
26. Steinar Høyesveen Sagrusten 1980 Sentrum
27. Ole Henrik Evensen 1968 Sørbyen
28. Lailo Kurbanovna Merganova 1965 Nordbyen
29. Leif Erik Madsen 1966 Hunndalen
30. Marie Lillian Tingvold 1943 Sentrum
31. Dag Aarskog 1957 Sentrum
32. Pål Hørland Dobloug 1973 Nordbyen
33. Egil Hvalby 1949 Sentrum
34. Ragnhild Jakobsson 1979 Hunndalen
35. Ketil Kjenseth 1968 Nordbyen