DT formidlet ukritisk synsing fra Næringsforeningen, seks dager før bypakka falt

Foto: Nils Maudal

16. mai, 6 dager før kommunestyret i Nedre Eiker fatter vedtak som legger Buskerudbypakke 2 død, kommer Næringsforeningen i drammensregionen til ordet i et stort oppslag i Drammens Tidendes papirutgave (11. mai i nettutgaven). Næringsforeningen gjennomførte på dette tidspunktet en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter. Undersøkelsen var ikke ferdigstilt, men daglig leder, Rune Kjølstad, var velkommen til å synse gjennom DT om signaler fra medlemmene.

Han kunne fortelle at foreløpig hadde tredjedel av medlemmene svart på undersøkelsen, at «de fleste er ganske entydige i at de ikke ser på dagens trafikksituasjon som et problem», og at mange reagerer på at «det er mange prosjekter som omfattes av bompakka som ikke burde være der, og at staten tar for liten del av regningen».

Intet mindre.

Det blir ikke stilt noen kritiske spørsmål om undersøkelsen, metoder, spørsmål eller resultater fra DTs journalist. Og saken blir heller ikke fulgt opp av DT for avstemming av de foreløpige resultatene med de endelige resultatene av undersøkelsen.

Kritisk til hvordan undersøkelsen konkluderes

Dagen før saken sto på trykk i papiravisa, 15. mai, er tydeligvis undersøkelsen avrundet og konklusjonene klare. Ingressen i Drammen24.no levner ingen tvil: «Næringsforeningen i Drammensregionen krever nå at Buskerudbypakke 2 reforhandles. – Våre medlemmer godtar ikke en teppebombing av Drammen med bomstasjoner, sier styreleder Terje Gundersen.»

Her kan næringsforeningen fortelle om et veldig stort engasjement og at «hele» 260 av 1000 har svart på undersøkelsen. Nærmere en fjerdedel, altså, ikke en tredjedel, som ble oppgitt i intervjuet med DT.

Drammen Venstre har tidligere vært meget kritisk til hvordan Næringsforeningen konkluderer i denne undersøkelsen. 26 i svarprosent har blitt til et voldsomt engasjement og 45 prosent som uttrykker motstand mot bommer har blitt til et krav om nye bom-forhandlinger. Flere av spørsmålene de stilte sine medlemmer har de ikke kommentert resultatet på og de nekter å legge fram resultatene av undersøkelsen for innsyn.

Burde ikke DT tatt tak i dette i intervjuet? Hvordan kunne DT så ukritisk tilby ropert til Næringsforeningen?

Bypakken

Buskerudbypakke 2 er et resultat av ni og et halvt års arbeid. Det var fattet likelydende vedtak i fire kommunestyrer og i fylkestinget. Enigheten var uhyre skjør: Venstre hadde Tiltakspakke 4 (som ble vedtatt) nederst på sin prioriteringsliste, men stemte for pakka fordi alternativet var ingen bypakke.

De store partiene har åpenbart vært bekymret for velgerflukt på grunn av motstanden mot bomring, men valgte å ta den støyten, fordi det var den eneste forsvarlige løsningen. Alle har svelget kameler. Det må ofte til for å sikre bred enighet om langsiktige byutviklingstiltak.

9. april snur allikevel Nye Høyre i Drammen. Bystyret i Drammen holder stand og avviser Frps forslag om å legge bypakka død. Ordfører i Nedre Eiker avviser i første omgang Frps ønske om å behandle bypakka i en interpellasjon, men tillater at den kommer opp som en egen sak på neste kommunestyremøte. Og i Øvre Eiker og Lier er politikerkollegaer – også i Høyre – i sjokk og vantro.

Vær varsom-plakaten

Denne tverrpolitiske enigheten man har jobbet så hardt for å komme fram til er i ferd med å rakne. Seks dager før det skjebnesvangre møtet i Nedre Eiker velger DT allikevel å formidle synsing og svada fra regionens næringsforening.

Samme forening hadde under ett år tidligere bedt om fortgang i bypakkeforhandlingene. En annen næringsforening, NHO Viken, ved Nina Solli, kan ikke være mer tydelig enn de har vært i gjentatte innlegg i DT: «For næringslivet handler det om å redusere transportkostnader, sikre bedre fremkommelighet og forutsigbarhet, skape større bo- og arbeidsmarkedsregioner, og binde landet sammen. Næringslivet har derfor akseptert moderat bruk av brukerbetaling for å realisere viktige prosjekter.»

Vær varsom-plakatens 3.2 er klar: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Jeg regner med at DTs ansvarlige redaktør er enig med oss i at dette ikke var skjønnsomt håndtert av Drammens største vaktbikkje.


Skrevet av Eidi Ann Hansen, gruppeleder, og Anders Wengen, ordførerkandidat til valget i 2019

Først publisert i Drammens Tidende 27.6.19