Næringsutvikling

God infrastruktur er en forutsetning for næringslivet. Attraktive og trygge bo- og næringsområder er viktig for å tiltrekke seg etablerere. Færder Venstre vil gjøre kommunen tilbakeflyttingsvennlig igjen, og vil jobbe for at unge og nyetablerte skal få bedre og større tilgang til kompetansearbeidsplasser.
Rask gjennomføring av planene for Tjøme sentrum vil bidra til å beholde og tiltrekke arbeidsplasser på Tjøme. Vi vil ha fokus på bedrifter og næringer som gjør det bra på øyene, og styrke deres evne til å gjøre det enda bedre. Landbruket i Færder kommune må sikres gode og stabile rammebetingelser.

Færder kommune har tre sentrumsområder; Teie, Borgheim og Tjøme. Teie og Tjøme som handelssentrum og Borgheim som administrativt. Vi må unngå at næringsutvikling i ett område fører til nedleggelser i et annet. Næringsutviklingen må heller komplettere hverandre enn å konkurrere mot hverandre. Vi ser ikke behovet for et tredje sentrum på øynene, og mener utviklingen av Borgheim som et tredje handelssentrum ikke skal prioriteres.

Færder Venstre vil:

  • Bidra til flere arbeidsplasser i Færder kommune gjennom blant annet å forsterke Gründerhusets posisjon som knutepunkt mellom det offentlige, og nye og etablerte virksomheter.
  • Tilrettelegge for at suksessbedrifter skal kunne løfte andre lovende bedrifter.
  • Sikre landbruksnæringen arealer som gir en lønnsom og effektiv produksjon av kortreist mat.
  • Bidra til gode IKT løsninger og muligheter for etablering av kontorfellskap.
  • Styrke Færder kommunes posisjon som reiselivsdestinasjon.
  • Styrke og sikre Kirkebygden og Teie som sentrum, og prioritere eksisterende næringsområder fremfor etablering av nye.
  • Satse på nye kompetansearbeidsplasser på Teie og Kaldnes Vest/Ramdal og sikring av eksisterende næringsliv på Tjøme og Nøtterøy Syd.
  • Ha utvikling av Kaldnes Vest og Ramdal som et næringsområde.
  • Ha en interkommunal handlingsplan for Tønsberg Kommune sin del av Nøtterøysiden av kanalen. I vårt område er dette en av de beste arealene å videreutvikle sårt tiltrengte kompetansearbeidsplasser på.