Samferdsel

Venstre på Tjøme og Nøtterøy har kjempet for Vestfjordforbindelsen i en årrekke. Den ville gitt oss en positiv regionforstørrende effekt. Det ville kunne styrket hele regionen både som bo-, arbeids- og rekreasjonsområde. For oss som bor på øyene er det liten tvil om at en vei over Vestfjorden ved Hella, ville åpnet helt nye muligheter.

Vestfjordforbindelsen

Forslag til fastlandsforbindelse

Dessverre lyktes vi ikke å få denne løsningen med i planprogrammet som aktuelt alternativ. Nest beste løsning er derfor en utredning av bru over Byfjorden slik det nå er vedtatt utredet. Men slik det nå ser ut blir bru over Byfjorden for dyr og hele prosjektet krever for store inngrep til å la seg forsvare utfra befolkningsutvikling og inngrep. Vestfjordforbindelsen og østalternativet bør utredes for å få sammenlignbare fakta om alle alternativene. Per nå er de konkrete utfordringene å sørge for at den nye fastlandsforbindelsen skaleres ned til et fornuftig nivå, slik at inngrep blir lavest mulig. Venstre vil og jobbe for at kollektivløsningene i dette arbeidet får høyest mulig prioritet.

Færder Venstre vil:

  • Arbeide for et fornuftig omfang på ny fastlandsforbindelse og at kollektivtrafikk får høy prioritet. Alternativer bør utredes da Byfjordløsningen ser ut til å bli for dyr og for omfattende.
  • Etablere flere gode og trygge gang- og sykkelveier.
  • Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.
  • Arbeide for bedre og mer koordinerte kollektivforbindelser, både til vanns og til lands. Holdeplasser og kaier må ha leskur eller venterom, samt stativer for trygg låsing sykler.
  • Arbeide for at vedtaket om nytt venterom i Tenvik blir realisert.
  • Jobbe for at kollektivløsningene i bypakka får høyest mulig prioritet.
  • At Færder kommune skal være en foregangskommune for utvikling av moderne og miljøvennlige transportsystemer, som samarbeid mellom buss- og taxinæring og utprøving av shuttlebusser.