Venstres helsepolitiker besøkte Mo i Rana

Foto: Mats Hansen

Stortingspolitiker Carl-Erik Grimstad besøkte torsdag Mo i Rana. Grimstad sitter i helsekomitéen på Stortinget for Venstre, og var på Helgeland blant annet for å lære mer om den fremtidige sykehusstrukturen på Helgeland.

I tillegg til å besøket tillitsvalgte, ansatte og ledelsen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, rakk Grimstad et besøk på Nasjonalbiblioteket, Mo Industripark og NCP på Hemnesberget. På rådhuset ble det møte med ordfører og kommunaldirektør for tekniske tjenester som orienterte om Rana sitt syn på ny sykehusstruktur.

Anledningen for besøket var todelt. Som Venstres helsepolitiker på Stortinget har han naturlig nok fått med seg det store engasjementet rundt ny sykehusstruktur, og derfor var store deler av besøket viet dette. I tillegg var besøket en del av regjeringens grønne næringsturné der målet var å besøke 1000 grønne bedrifter på 100 dager rundt om i hele landet.

– For mer enn tretti år siden jobbet jeg en kort periode for NRK på Mo. En tid med en luftkvalitet som ikke fristet til å komme igjen med det første. I dag er jernverksområdet åsted for et av de mest innovative grønne miljøene vi har. Og Mo i Rana har radikalt endret karakter – virkelig til det bedre, sier Grimstad.

Under møtet med de tillitsvalgte på sykehuset var stortingsrepresentanten tydelig på at han var der for å lytte og lære. Han tok med seg mange innspill og mye ny kunnskap i bagasjen, og understreket at han kom til å besøke Helgeland flere ganger.

– Besøket her på Mo har vært veldig nyttig og lærerikt. Jeg tar med meg innspillene både fra de ansatte og tillitsvalgte på sykehuset, og Rana kommune. Saken om fremtidig sykehusstruktur på Helgeland er ikke enkel, men jeg sitter igjen med mye ny kunnskap og en bedre forståelse enn jeg hadde før jeg kom hit.

Etter besøket hos NCP på Hemnesberget gikk turen videre til Sandnessjøen torsdag kveld.