Venstre gjør det enklere for barn og ungdom å velge miljøvennlig

foto: Elisabeth Tønnesen / Kolumbus

Venstre har fått en rekke gjennomslag som gjør det enklere for barn og ungdom å velge miljøvennlig. Fra 1. juni 2019 ble aldersgrensen for barnebillett hevet til 18 år på bussene i Rogaland. Og fra 1. januar 2019 fikk Venstre gjennomslag for å gjøre det gratis for barn under 6 år å reise på bussen.

Det er viktig med tiltak som lærer flere barn og ungdommer å velge miljøvennlig tidlig i livet. Ved å gjøre det enkelt og billig å velge kollektiv så vil dette kunne bidra til gode vaner for resten av livet.

Les også: Venstre vil ta vare på naturen

I valget 2015 gikk Venstre til valg på å redusere prisen på ungdomskortet og øke aldersgrensen. Det har vi gjort. De siste årene har Venstre fått redusert prisen på ungdomskortet til 299 kroner i måneden og økt aldersgrensen til 22 år.

Det er også blitt innført studentrabatt for alle ungdommer i videregående opplæring. Slik sikrer vi at de som faller utenfor ordningen med ungdomskort også får gode priser på bussen.

I sum har Venstre bidratt til en betydelig innsats for å gjøre det enklere for barn, ungdom og familier å reise oftere miljøvennlig. Men Venstre ønsker å gjøre det enklere og billigere for enda flere å reise miljøvennlig. Derfor fortsetter vi kampen for å få hyppigere avganger og gode priser på bussen. Et større og sterkere Venstre vil gi oss enda mer gjennomslag etter valget i september. Stem for miljøet, stem Venstre!