Ja til en miljøbevisst bruk av vår skjærgård

Privat

Venstre vil at alle fritt skal ha muligheten til gode friluftsopplevelser, og det er avgjørende at våre fantastiske naturområder forvaltes godt for kommende generasjoner.

Vårt nye fylke Vestfold og Telemark har en kystlinje med skjærgård som utgjør en del av den helhetlige planen for Oslofjorden. Planen er initiert av Venstre både regionalt og nasjonalt, og vedtatt i Stortinget i fjor. Oslofjorden er Norges mest trafikkerte fjordområde og mer enn to millioner har fjorden som sitt mulige rekreasjonsområde.

 

Et økt og miljøbevisst fokus på fjorden og livet over og under vann blir viktigere og viktigere i årene som kommer. Ulike tiltak er satt i gang av både fylkene selv og våre to nasjonalparker Jomfruland og Færder.

 

De fleste har fått en økt bevissthet på hvor viktig det er at hver og en av oss bidrar til et rent hav. Vi har sett konsekvensen av forsøpling av plast og annet avfall for livet i havet. Alle må bidra til en ren fjord og kystsone.

 

Det bor folk i skjærgården hele året. I sommermånedene er trafikken i skjærgården i Vestfold og Telemark mangedoblet – Det er Venstre glad for. Fjorden og skjærgården er for alle. Båt- og fergetilbud er en del av infrastrukturen i fylket vårt, og en viktig livsnerve som transport og rekreasjon i skjærgården.

 

På landjorda settes det større og større krav til nullutslipp, mens det for båttrafikken ikke har vært satt det samme trykket på konsekvens for miljøet.

 

Klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) presenterte for kort tid siden regjeringens melding om «Grønn skipsfart». Det skal stimuleres til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier. Elektrifisering til sjøs vil åpne nye muligheter for frakt av varer langs kysten vår.

 

Det er her vårt nye fylke Vestfold og Telemark er en viktig aktør både som eier, deleier eller offentlig innkjøper av ferger og tjenester. Vi må begynne med oss selv. Fylkeskommunen må i større grad stille krav til miljøbevisst transport, og være en pådriver for at miljø legges inn som et tildelingskriterium og det må stilles klare miljøkrav i kravspesifikasjonen. Loven med forskrifter er klar – Offentlige anskaffelser skal bidra til minimering av miljøbelastning og klimavennlige løsninger. I kravsspesifikasjonen må miljøkrav og kriterier for dette få høy vekting i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen.

Som en stor offentlig innkjøper må fylkeskommunen gå foran på samme måte som ved overgangen til biogass på buss, ved å belønne klimanøytral energi.

 

At tilbudene finnes fikk vi to underskrivere erfare, da vi var med på en demotur i skjærgården utenfor Tønsberg med hurtiggående elektrisk ferge. En ferge som i tillegg til høy hastighet (30 knop) er lett manøvrerbar, lager liten sjø for andre båter og med sitt spesielle skrog bruker langt mindre energi enn sammenlignbare båter.

 

Venstre mener at utskiftning til elektrisk må starte nå. Regionale og lokale aktører i samarbeid med Enova, energiselskap, næringsliv og fylkeskommunen må få til dette sammen. Norge får til skifte på land og det er ingen grunn til at vi som sjøfartsnasjon ikke også skal lykkes med det samme til vanns!

 

4.juli 2019

Kåre Pettersen, 1.kandidat Vestfold og Telemark Venstre

Trine Jørgensen Dahll, 2.kandidat Vestfold og Telemark Venstre