Viken fylke. En gigant – eller er det nå det?

Ulf T Kolstad

I utstrekning kommer Viken fylke på en 6. plass blant de nye fylkene dersom man måler fra ytterpunkt til ytterpunkt.

For Viken er strekningen Hol – Halden brukt, fordi det er den som brukes når politiske partier skal svartmale og mane til omkamp om dannelsen av vårt nye fylke. En strekning på 330 km.

Hedmark er noen kilometer kortere målt fra Tynset til Monsrud i Eidskog med 319 km. Oppland er enda litt mindre, men måler 303 km fra Bjorli til Oslo. Innlandet fylke blir derimot gigantisk når disse to fylkene slår seg sammen til ett. Agder fylke er minst med ca. 246 km mellom ytterpunktene Hovden – Farsund. Så la denne påstanden om kjempeavstand fra Hol til Halden få hvile i fred. Den stemmer ikke.

Det neste er antallet beboere i Viken fylke som blir 1,2 millioner. Det blir Norges største fylke i antall innbyggere. Hva er galt med det?

Hvis du tegner en trekant mellom Halden, Drammen og Eidsvoll, vil grovt sett 97 prosent av disse 1,2 millioner bo innenfor den trekanten. De resterende 3 prosent bor i ytterkantene i alle tre fylker. Det er selvfølgelig et betydelig antall mennesker, hele 36.000 som skal ha sine tjenester og tilbud dekket.

Vi har lært at det er antallet som teller. Er man størst får man som regel flertallet på sin side. Slik er det også i dagens Østfold fylke der den ytre regionen får mest av den felles kaken. Fordi det bor flere der. For eksempel kollektivtilbudet som nå skal bli gratis der, men ikke i Indre Østfold.

I kraft av sin størrelse vil nye Viken fylke sette dagsorden for den videre utviklingen i Norge. Splitter man opp blir alt ved det gamle, og ytterdelen av Østfold, i Nedre Glommaregionen, vil de fortsette å ta for seg av våre felles midler.

Bare se på kollektivtilbudet hvor dårlig tilbudene er i Indre og på tvers i fylket. Vi bruker ikke tilbudene, grunnlaget er for dårlig hevdes det. Men hva skal komme først? Grunnlaget eller tilbudet?

Hvem skal betale for gratis kollektivtilbud i Nedre Glommaregionen med busser kjørt på biogass med høy frekvens? Derfor ønsker jeg Viken fylke velkommen.

Ulf T Kolstad

Indre Østfold Venstre