Åsnes Venstres miljøpris 2019 til Leif Roger Rognstad

Bjørn-Martin Brandett, Isolør.no

Gratulerer til Leif Roger Rognstad med Åsnes Venstres miljøpris 2019!

For å løse klimakrisen er det helt nødvendig at vi har ildsjeler som går foran med gode eksempler. Leif Roger har laget kompost fra avfall ved Hof Kirke i en årrekke, og har nå fått Åsnes Kirkelige Fellesråd med på å gjøre dette også ved de andre kirkene i kommunen. Dette gir mindre avfall og god og kortreist jord. Miljøprisen gis derfor til Leif Roger for hans gode initiativ og påvirkningskraft overfor samfunnet rundt seg til å ta sin del av ansvaret for jordkloden vår!

Kristian Botten Pedersen

Lokallagsleder Åsnes Venstre