Venstre er miljøpartiet

La det ikke være noen tvil: Venstre er miljøpartiet i Lillestrøm. De siste årene har vi, i posisjonen i Skedsmo, stått for en satsing på klima og miljø som har gjort Skedsmo til en foregangskommune innenfor det grønne skiftet.

Klimavennlig transport: Vi har lagt til rette for en historisk satsing på gangveier, sykkelveier og fremkommelighet for kollektivtransport. I tillegg har vi bygd ut hundrevis av ladepunkter for elbil og lagt om den kommunale bilparken til el, hydrogen og elsykkel. Med vår hånd på rattet har Lillestrøm blitt kåret til Norges beste sykkelby fem ganger, og Skedsmo kommune har tatt ledertrøya innenfor grønn transport.

Avfall og kloakk: På Bøler har vi bygd verdens mest moderne avfallshåndteringsanlegg. Besøkende fra hele verden kommer til oss for å lære. Nå vil vi utnytte ressursene i kloakken ved å bygge verdens mest moderne biogassanlegg med hydrogenproduksjon. Det finnes ikke lenger søppel: alt er ressurser, hvis vi bare tilrettelegger godt nok.

Luftkvalitet: Vi har fått på plass målestasjoner for luftkvalitet i Lillestrøm by. Dette har gitt økt fokus på luftkvaliteten i byen og sammen med andre tiltak, har dette gitt resultater. Luften i Lillestrøm er renere enn på lenge.

Dyrevelferd: Skedsmo har fått en egen dyrevelferdsplan som skal sikre gode levekår for alle dyr i kommunen, både ville og tamme. I tillegg har vi fått på plass flere hundeluftegårder, der hunder kan løpe fritt. Dette er god dyrevelferd, men også god folkehelse.

Ren Nitelv: Vi har jobbet målrettet med å følge opp planen for ren Nitelv. Når kloakken fra Nittedal fjernes, er vi et godt stykke nærmere målet, men vi gir oss ikke før den dagen elva er helt ren. Venstre ønsker også å bevare elvebredden og går imot utbyggingsplaner som legger opp til å fylle ut med masser i elva og potensielt ødelegge levekårene for planter, fisk og fugler.

Felles for Venstres miljø- og klimasatsinger, er en raus og liberal tilnærming. Innbyggere skal ikke føle seg straffet for å forsøke å få hverdagen til å gå i hop. Venstre ønsker heller å gjøre det enklere å velge grønt. Det skal være enkelt og trygt å sykle. Bussen må gå raskt nok og ofte nok. Når det bygges nye beboerparkeringer, må det være et ladepunkt som gjør det mulig å velge elbil.

Noen ganger handler det om enkel tilrettelegging. Om barnehagen ligger i gangavstand fra eget hjem, kan du gå med barna i barnehagen før du tar bussen videre. Andre ganger handler det om at maskiner kan gjøre jobben. Plastavfall skal bli til nye plastprodukter, men sorteringa skjer maskinelt i anlegget på Bøler. Det er enkelt for deg, og bra for miljøet.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må endringene skje på systemnivå. Det har Venstre jobbet for, og fått resultater med, gjennom mange år i posisjon i Skedsmo. Nå ber vi om å få sjansen til å ta det neste steget for en enda grønnere, rausere og mer liberal klima- og miljøpolitikk i nye Lillestrøm kommune. Bedre er alltid mulig!

Boye Bjerkholt
Venstres ordførerkandidat i Lillestrøm

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 10.07.2019