Bolig og nærmiljø

Averøy er et Norge i miniatyr med stor variasjon i landskap og natur. Dette gir rike muligheter for friluftsliv og rekreasjon, men også muligheter for nærhet til byliv og tettere boligområder for de som ønsker det.

Averøy Venstre vil:

  • Legge til rette for at det kan etableres et nett av turstier som dekker det meste av kommunen
  • Legge til rette for at flere turmål også kan benyttes av funksjonshemmede
  • Støtte tiltak for å etablere og ta vare på lokale møteplasser og friluftsområder
  • Arbeide for en hel politistilling tilknyttet Averøy
  • Opprettholde søndagsstengte butikker, men gi mulighet for søndagsåpne butikker i turistsesongen