Flere nye jobber

Et variert, sterkt og fremtidsrettet næringsliv er blant de beste garantier for en fortsatt positivutvikling for kommunen. Næringslivet bidrar til attraktive arbeidsplasser som trekker mennesker til regionen vår.

Mette Vabø, ordførerkandidat for Stavanger Venstre

Venstre heier på små og store jobbskapere. Fordi verdier må skapes før de kan deles. Gjennom grønn vekst sikrer vi velferd og bærekraft. Venstre vil ha en offensiv kommune som oppfordrer til innovasjon og som spiller på lag med næringslivet. Sammen skal vi bygge fremtidens næringsliv for Stavanger!

Gründere, små- og mellomstore bedrifter er en viktig bærebjelke i det norske næringslivet. For Venstre er det en viktig målsetting at Stavanger skal være blant landets aller mest attraktive steder å starte en ny bedrift.

Venstre vil:

  • Styrke samarbeidet mellom kommunene på Nord-Jæren og Ryfylke spesielt og i Rogalandgenerelt med tanke på næringsutvikling
  • Opprettholde kommunens vekstfond og tilføre dette økt midler, slik at flere lovende gründer- og innovasjonsinitiativ kan støttes
  • At kommunen skal tilby rådgiving og støtte innen gründerskap og innovasjon
  • Støtte opp om initiativer som bidrar til å styrke gründermiljøet i Stavanger, slik som møteplasser, c-working spaces og laboratorier
  • At kommunen skal tilby rådgiving og støtte innen gründerskap og innovasjon
  • Etablere tettere samarbeid på tvers av kommunene innen turisme
  • At kommunens anskaffelsespraksis skal evalueresjevnlig, med sikte på å sikre gode,innovative, effektive og gründervennlige innkjøp
  • Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår og slå hardere ned på useriøse utelivsaktører, blant annet gjennom systematiske kontroller
  • Åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling til frisører, bokhandler og klesbutikker gitt at de retter seg mot et voksent publikum

Les mer om Venstres politikk for Stavanger:
Barnehage og Skole | Klima og miljø | Nye arbeidsplasser | Trehusbyen | Varmere samfunn