Demokrati

Foto: KRD (CC BY-NC 2.0) https://flic.kr/p/aiw42T

Levanger Venstres valgprogram – demokrati

Venstre vil:

  • Inkludere og oppmuntre private organisasjoner som høringsinstans når planer med felles interesseområde utarbeides
  • Arrangere åpne møter når viktige saker som berører kommunen eller deler av kommunens virksomhet
  • Ordføreren offentliggjør sin uketimeplan
  • Utarbeide en ordning med offentlig elektronisk postjournal i interkommunale selskaper og selskaper som har kommunen som majoritetseier.
  • Videooverføre møter fra formannskap og komiteer
  • Innføre en ordning med politikertorg, som er en møtearena hvor innbyggerne kan møte gruppelederne i de politiske partiene.
  • Arbeide for åpne møter i kommunale aksjeselskaper, foretak og interkommunale selskaper. Møtene kan kun lukkes av forretnings- og personalhensyn.