Næringsliv

Norge kan bli en verdensleder på grønn teknologi og grønne bærekraftige forretningsmodeller. For at det skal skje må det offentlige spille på lag med næringslivet. Sammen får vi til en grønn framtid., Foto: iStock

Levanger Venstres valgprogram – næringsliv

Venstre vil:

 • Arbeide for å øke bevisstheten om næringslivets langsiktige betydning for økonomi og sysselsetting i kommunen.
 • Styrke arbeidet opp mot rådgivning og tilrettelegging ovenfor gründere og lokale næringslivsledere
 • At Levanger skal bli en servicekommune og tilrettelegger for nye bedrifter og utvikling av de etablerte bedriftene.
 • Klargjøre Vassmarka og Fiborgtangen som nye næringsområder så snart som mulig
 • Utvikle nye næringsområder
 • Definere krav til kommunal saksbehandlingstid for å sørge for forenkling for næringslivet
 • Styrke veiledningstjenesten i landbruksnæringen for å stimulere volum- og nisjeproduksjonen.
 • Bidra til økt antall lærlingeplasser både i egen regi og gjennom krav i anbudskonkurranser
 • Legge til rette for full bredbånds- og mobildekning
 • Utvikle Levanger som turistmål med økt fokus på markedsføring av Trehusbyen Levanger.
 • Etablere skilting / informasjon om turistmål i Levanger kommune.
 • Videreutvikle handelstilbudet i Levanger med spesielt fokus på Levanger som en stor hyttekommune
 • Klargjøre flere boligfelt og boligtomter for utbygging i hele kommunen.