Magdalena Lindtvedt – Ordførerkandidat

foto: Venstre

Mitt navn er Magdalena, og jeg stiller som ordførerkandidat ved høstens valg. Jeg er oppvokst på bygda utenfor Växjö i Småland der Astrid Lindgren, Pippi og Emil kommer fra. Et område med sterk grunderkultur. Hele mitt liv har vært preget av vilje til å forandre og å finne gode løsninger. Jeg har et grunderhjerte som har ført til at jeg har startet og drevet flere selskaper opp igjennom årene og jeg har helt siden tenårene vært engasjert i politikk, lag og foreninger – for gode ideer fortjener å bli store.

I Sverige har jeg vært vara i den svenske Riksdagen, og leder for den svenske Senterungdommen. Da jeg flyttet til Svarstad i 2001 gikk jeg inn i lokalpolitikken i Lardal, og nå representerer jeg Venstre i kommunestyret i Larvik kommune.

Jeg og Venstre står for en politikk der vi vil bygge sterke lokalsentre med urbane kvaliteter som trekker til seg spennende arbeidsplasser. Vi vil skape en kommune der folk møtes og der både unge og eldre har møteplasser og blir sett. Jeg har tro på mangfold og frihet. Jeg vil teste ut nye ideer og visjoner, og jeg vil ha et tydelig lederskap der vi setter mål og visjoner og styrer ut i fra det. Venstre har tro på at alt er mulig bare lederskapet er tilstede, for bedre er alltid mulig.

Larvik trenger en ny giv, og vi trenger nye friske krefter ved roret.

Magdalena Lindtvedt, ordførerkandidat