Hareid Venstre seier nei til vindturbinar på Hareidlandet

Inforgrafikk vindmøller Hareidlandet
Copyright Hareid Venstre

Sist måndag hadde vi besøk av Møre og Romsdal Venstre sin fylkesordførarkandidat, Pål Farstad.

Ei av sakene vi drøfta med han var vindkraft i Hareidsfjella. Både Hareid Venstre og Ulstein Venstre seier nei til dette. For Venstre er det viktig at det lokale engasjementet vert lytta til.