Kari-Lise Rørvik – 2. kandidat

foto: Håvard Wannebo

Jeg er 2. kandidat på lista til Larvik Venstre ved høstens valg. Jeg er geolog, har doktorgrad i fortidens klimavariasjoner, jobber som senior rådgiver innen CO2-lagring i statsforetaket Gassnova. Jeg bor og er oppvokst i Stavern. Jeg er gift, har 4 barn og en hund.

Mine politiske interesseområder spenner vidt. Jeg vil jobbe for at Larvik skal utvikles i en grønnere retning. Et felles fokus på miljø, klima og energi skal være et varemerke for Larvik. Trygt vann i springen, ren fjord og kystlinje, og vern av matjord er noe jeg vil jobbe for.

Jeg har et sterkt ønske om å bidra til å skape et inkluderende og aksepterende samfunn. En god oppvekst med trygge voksne, en inkluderende barnehage og skole der lek og kunnskap verdsettes, og en hverdag hvor vi får utvikle oss og får bidra til fellesskapet på ulikt vis, bidrar til å skape et slikt samfunn.

Det offentlige tilbudet må være bærebjelken innen velferd og helse, men også andre aktører enn det offentlige kan bidra til mangfold og bredde i tjenestetilbudet. Innen folkehelse, trivsel, det sosiale fellesskap og gode oppvekstsvilkår er fysisk aktivitet helt avgjørende og bidrar både til fysisk og mental helse. Vi må sørge for et mangfoldig idrettstilbud tilpasset ulike grupper med ulike ambisjonsnivåer. Ikke alle skal bli profesjonelle utøvere, men alle bør få tilbud om å få være med- også de som ikke vil satse når de blir ungdom.

Vi må la ungdom i Larvik ha mange gode og trygge møteplasser, på ungdommenes premisser. Mangfold og bredde skal vi også finne igjen innen kultur. Venstre er et kulturparti, og jeg har lyst til å være med på å videreføre at Venstre nettopp er det.

Vi må la ungdom i Larvik ha mange gode og trygge møteplasser, på ungdommenes premisser.

Kari-Lise Rørvik - 2. kandidat