Abid Raja besøkte Strand og Preiekstolen

Flere fra Rogaland Venstre ble med Abid Raja på turen til Preikestolen, Foto: Rogaland Venstre

For Venstre er friluftslivet, reiselivet og naturmangfoldet viktig. Derfor har vi prioritert å innføre ordningen med nasjonale turiststier i de statsbudsjettene allerede før vi gikk inn i regjering. Preikestolområdet har nytt godt av disse midlene og gjør det fortsatt.

Vi har stadig et ønske om å gjøre Preikestolområdet til nasjonalpark. Hvis vi får til det, kan vi gjøre opplevelsen bedre for turgåere, samtidig som vi sørger for at naturen og det biologiske mangfoldet blir ivaretatt. Dette er uten tvil et av våre mest ikoniske naturområder, og er av nasjonal betydning. Tidligere i år konkluderte også fylkesmannen, på oppdrag fra Miljødirektoratet, at området har verdier som kan tilsier at det bør ha nasjonalpark vern. Verdien av frilufts- og reiseliv kan knapt overvurderes heter det derfra.

Lysefjorden Utvikling har allerede fått status som bærekraftig reisemål og nå pusher næringsforening på for at også Strand kommune skal søke om det samme noe vi i Strand Venstre støtter helhjertet.

Erik Nyman-Apelset, Olav Onsøyen og Abid Raja ved Preikestolen fjellstue

Abid Raja og Erik Nyman-Apelset møtte bestyrer ved Preikesolhytta Olav Onsøyen, som fortalte om planene Norwegian Experience har for utvikling av Kjerag og Trolltunga i tillegg til Preikestolen. Raja, som er på Norgesferie med hele familien, har Trolltunga som neste mål. Han var imponert over tilretteleggingen i stien opp til turistmagneten i Lysefjorden. Opplevelsesturisme er i vinden som aldri før og Raja tror at stadig flere markeder vil få øynene opp for den spektakulære naturen Norge har å by på.
Erik Nyman-Apelset håper Norwegian Experience lykkes i sin satsning: – Når Turistforeningen skulle trekke seg ut var det tydelig at de ikke ville selge til hvem som helst. De nye aktørene virker som de har lange horisonter og vil jobbe for en bærekraftig satsning i Preikestolområdet. Venstre vil heie på næringslivet i kommunen og reiseliv vil bare bli en større næring i årene fremover.