Befolkningsvekst

Venstre er opptatt av at kommunen skal vokse og vil bidra til befolkningsøkning gjennom:

✔︎ Variasjon på attraktive tomter i forskjellige prisklasser i hele kommunen.
✔︎ Landets beste barnehage- og skoletilbud for å få unge voksne til Røros.
✔︎ Full barnehagedekning året rundt, og ikke bare ved barnehageårets start 15.8.
✔︎ Støtte til arbeid som bidrar til vekst i eksisterende og nyskapende virksomheter.