Kultur

Venstre vil arbeide videre for kulturkommunen fordi kultur har stor egenverdi, verdi for alle innbyggere og en økonomisk verdi. Venstre vil derfor:

 

✔︎Bidra til at frivillighet og dugnadsånd blir høyt verdsatt slik at
kommunen fortsatt kan være landets beste kulturkommune.
✔︎Ha fokus på et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Røros kommune.
✔︎Fremme sørsamisk språk og kultur som en viktig ressurs i Røros kommune
og en viktig del av verdensarven.