Miljø

Venstre vil arbeide for et bedre og mangfoldig miljø og redusere klimaendringene ved:

✔︎ Bedre togtilbud Røros – Trondheim med flere avganger og miljøvennlige tog.
Opprettholde dagens busstilbud nordog sørover.
✔︎ At det ikke skal etableres skuterløyper for fornøyelseskjøring
i kommunen.
✔︎ Flere søppelbøtter i sentrum og tur- og løypeområder
✔︎ Generell reduksjon av kommunens CO2 avtrykk.
Plastfri kommune.
✔︎ Fortsatt forsvarlig forvaltning av videre hytteutbygging
✔︎ En utvidet kommunal miljøbevissthet hvor kriteriene som
«Miljøfyrtårn» bare er starten.
✔︎ At snø som fjernes fra sentrum må deponeres slik at iblandet søppel kan plukkes
opp om våren – det vil si ikke i Hyttelva.