Statsråd for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, besøkte Supervisuell i Sandefjord onsdag 31. juli

Illustrasjon til sak

Statsråd Iselin Nybø besøker bedriften Supervisuell i Sandefjord. På bildet ser vi Finn Arild Thordarsson (f.v) og Thomas Blix i Supervisuell som tok imot statsråd Iselin Nybø (V) og Karin Virik (V) på bedriften. Foto: Privat

Supervisuell flytter i disse dager inn i nye lokaler i Breiliveien 47. Statsråden overrakte blomster og gratulerte med nye lokaler.

De sosiale entreprenørene Finn Arild Thordarson og Thomas Blix presenterte bedriften og fortalte om en spennende utvikling. Det er nå fire selskaper i konsernet og 22 ansatte – alle bortsett av kontortolkene er hørselhemmede.

Imponert

Noen av de ansatte fortalte også om sine utfordringer underveis i utdanningsløpet og i arbeidslivet . Og de fortalte om hvor godt de nå trives i sin jobb i Supervisuell – i et tilrettelagt miljø med likesinnede.

– Jeg er veldig imponert over hva jeg har fått se og erfare hos Supervisuell og det miljøet som er i ferd med å bygges opp i de nye lokalene de har fått. Dette er et spennende eksempel på inkluderende sosialt entreprenørskap med sin spisskompetanse på tegnspråk, sier Nybø, og legger til:

– Å legge til rette for dette, er viktig for Venstre både lokalt og nasjonalt. Vi vet at det er et stort behov for flere med tegnspråkkompetanse, både tolker og lærere for elever med tegnspråk som førstespråk. Blant annet derfor har regjeringen tildelt nye studieplasser innen tegnspråk til OsloMet – storbyuniversitetet, og til en utvikling av en masterspesialisering i norsk tegnspråk for grunnskoleutdanningene.

Nye selskaper

Statsråd Iselin Nybø fikk også orientering om to relativt nyetablerte selskaper innen konsernet. NTS Rørservice og NTS Kompetanse. Rørlegger Michael Haukeland er ansvarlig for å bygge opp NTS Rørservice som ble etablert 1. januar 2019. Han valgte å flytte til Sandefjord på grunn av miljøet Supervisuell kunne tilby.

Bjørn A. Kristiansen er tilknyttet NTS Kompetanse for å bygge opp bedriften. Han kom inn i bedriften i januar og begynte for fullt i april. En av oppgavene i NTS Kompetanse er å tilby kurs for offentlig ansatte når det gjelder tegnspråkkompetanse. Det er spesielt viktig i Sandefjord Kommune fordi vi har mange innbyggere med hørselhemming på grunn av Signo i Andebu. Vi har imidlertid dårlig dekning når det gjelder tolketjeneste – dekningen er kun 65 prosent.

Dette byr på problemer – ikke minst for Thomas Blix som har vært aktiv politiker for i forrige periode, og har måttet melde forfall til politiske møter både i HSO og Kommunestyret fordi han ikke har fått tolk. Han er nå 4. kandidat på Venstres liste til kommunevalget og håper at situasjonen blir bedre i kommende periode.
Artikkelen ble først publisert i Sandefjords Blad, torsdag den 1. august 2019.