Barnehage, skole og utdanning

Barnehage, skole og utdanning
Barnehage, skole og utdanning, Venstre

Averøy Venstre er opptatt av at alle barn skal oppleve mestring, trivsel og læring tilpasset sine egne forutsetninger. Barn som vokser opp i Averøy skal forvente en barnehage og skole med høy kvalitet – både faglig og sosialt, med lærere som jevnlig får mulighet til faglig påfyll og videreutdanning.

Averøy Venstre vil:

  • At hver enkelt elev skal oppleve Averøyskolen som en trygg og inkluderende læringsarena der de blir faglig motivert og utfordret til å lære.
  • Arbeide for en mer helhetlig skoledag gjennom et utvidet SFO-tilbud.
  • Arbeide for at barn som trenger det får lettere tilgang til logopedtjenester.
  • Opprettholde en god mottaksklasse for barn som kommer fra andre land, for å gi grunnleggende språktrening før de overføres til sin klasse.
  • Opprette lærlingeplasser både ved barnehagene og skolene i kommunen og sørge for at disse får oppfølging fra opplæringskontoret i Kristiansund.
  • Sørge for at enkeltvedtak til barn og unge med særskilte behov blir fulgt opp og sikre at foreldre til barn med særskilte behov skal være trygge for at deres barn får den hjelpen de har krav på.
  • Gi frivilligeheten gratis leie av kommunale idrettsanlegg til aktiviteter for barneskolebarn i forlengelse av skoledagen, frem til kl. 17.00.