Mesterbrev like viktig som mastergrad

Med kompetanse skal Innlandet bygges, men hvilken kompetanse trenger vi? spør Ingjerd Thon Hagaseth og Christin Guldahl Madsen.

I følge NHO Innlandets valganalyse sier nesten halvparten av bedriftene i Innlandet at tilgangen på arbeidskraft er for svak, og 8 av 10 bedrifter sier at det er hovedsak yrkesfag og fagutdanning de er ute etter. For å skape veksten i Innlandet er det med andre ord like viktig med flere fag- og mesterbrev som flere mastergrader, sier Ingjerd Thon Hagaseth som er kandidat til Fylkestinget i Innlandet.

For å lykkes, må fagutdanningene i videregående opplæring bli mer praksisnære og mindre teoretiske. Dette kan vi få til gjennom tettere koblinger til det lokale næringslivet. Slik får vi også muligheten til flere læreplasser og flere tilpassede utdanningsløp. Vegene fram til et fagbrev og dyktige fagarbeidere kan være mange, og skolesystemene må gi flere muligheter for å få til alternative veger for flere. Et slikt samarbeid bidrar også til at framtidas fagarbeidere får større tilgang til og opplæring på oppdatert og moderne utstyr og teknologi allerede i utdanningen.

Vi skal skape mer enn 25.000 jobber i små og store kommuner i Innlandet de neste 30 årene. Da trengs ny kompetanse på alle nivå. Fagskolen på Gjøvik er viktig for å nå dette målet. Dette er «arbeidslivets utdanning» der utdanningstilbudet både drives og utvikles i nært samarbeid med det lokale arbeidslivet. Dette gir muligheter til å skreddersy utdanningene til kompetansebehovet. Det gir dessuten en attraktiv kompetanse og arbeidskraft Innlandet trenger både nå og framover – en mulighet for mange, både i starten og i løpet et yrkesliv. Derfor blir både yrkesveiledning på ungdomstrinnet og økt kunnskap om mulighetene i fagskoleutdanningen i rådgivningstjenestene, karrieresentrene og i NAV viktig.

For å skape den nødvendige veksten i Innlandet må vi lykkes med en helhetlig kompetansesatsing der både yrkesfagene, Fagskolen og samarbeidet med næringsliv og arbeidsliv styrkes. Heldigvis har vi både NHO og Regjeringen med oss på en slik satsing, avslutter fylkestingsrepresentant i Oppland Christin Guldahl Madsen.