Et innbyggerstyrt Fornebu

Utviklingen på Fornebu skal styres av innbyggerne – ikke utbyggerne. Vi må ta vare på det biologiske mangfoldet, og sikre gode møteplasser for barn og unge.

Venstre har fått gjennomslag for en innbyggerstyrt utvikling av Fornebu, der alle innbyggerne skal få reell innflytelse over fremtidens Fornebu. Vi vil videreutvikle rike kulturminner som Lilløyplassen og Gamle Fornebu, og sikre at Fornebu blir et nullutslippsområde innen 2027.

Venstre vil:

  • etablere kulturhus og klubbscener for ungdom på Fornebu
  • sikre møteplasser, bibliotek og kulturbygg med kirkerom ved Fornebu S
  • utvikle Rolfsbukta med et mulig akvarium hvor dyrevelferd og havforskning ivaretas
  • besørge vann- og avløp på Lilløyplassen og støtte de mange gode aktivitetene som drives av Sabima og andre naturorganisasjoner
  • etablere miljøpiloter som matebusser og elferge mellom Fornebu og Oslo
  • ha takstsone 1 i hele Bærum, så det blir like billig å dra til Sandvika som til Oslo
  • arbeide for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling med variert arkitektur, ulike boligstørrelser innenfor hvert sameie sikrer gode bomiljøer og livslang boligkarriere

10 grunner til å stemme Venstre