Uttalelse ang. desentralisert lærerutdanning i Porsanger sendt inn til statsbudsjettet for 2020

Lakselv ligger midt i Finnmark fylke. Det er nært til flyplassområdet, få fjelloverganger som må passeres.
Porsanger kommune er den eneste trespråklige kommune i landet, med norsk,
kvensk og samisk. Det kan være mulig og flette noe av dette inn i undervisningen.
Dersom en desentralisert lærerutdanning legges til Porsanger vil de som bor i Porsanger/el nærområder kunne få mulighet for å ta seg lærerutdanning. Av ulike grunner har enkelte ikke mulighet for å reise bort for å ta seg utdanning, eks småbarnsforeldre og enslige alenemødre.
PR i dag er det et høyt antall av assistenter engasjert/ansatt ved Lakselv skole, trinn 4-7 klasse. En kan spørre seg om dette og er tilfelle ved flere skoler i Finnmark.
Fra regjeringshold er det lansert et behov for kompetanseløft i Finnmark.
I tillegg er det erkjent at det er behov for mange lærere i årene fremover da mange lærere i dag vil være ute av arbeidslivet pga høy alder.