Klima og miljø

Det er klimakrise og klimaforandringer truer måten vi lever på i dag.

I det siste har barn og unge minnet oss på hvor viktig det er å huske på at vi skal bevare samfunn og miljø for kommende generasjoner, dette må vi ta på alvor nå.
Klimaendringer truer jordbruket, insekter forsvinner og vi ser mer ekstremvær. Vi må derfor gjøre det lettere å ta grønne valg.

Venstre vil:

  • Ha kildesortering i alle kommunale bygg og ha slutt på engangsplast i kommunale virksomheter og arrangementer.
  • Elektrifisere kommunen sine tjenestekjøretøy og ha flere ladepunkter.
  • Produsere strøm lokalt med solenergi på kommunale bygg.
  • Bygge nye kommunale bygg i tre eller andre miljøvennlige materialer.
  • Jobbe for å få mindre bil og tungtrafikk gjennom Raufoss sentrum
  • Hent meg buss og bedre busstilbud for de som ikke bor langs dagens ringrute trase.