En god skole og oppvekst for alle

Gode resultater i skolen forutsetter et godt læringsmiljø. Barn lærer mer når de har det bra. Derfor er Venstre partiet som prioriterer læring, og fokus på god psykisk helse i skolen. Det er viktig å tilrettelegge undervisningen både for sterke og svake elever, slik at alle blir sett.

Venstre vil:

  • Prøve ut skolemåltid på alle skoler. Utrede praktisk gjennomføring og økonomi i løpet av 2020, gjerne i samarbeid med frivilligheten.
  • Forebygge mobbing fra første dag, både i barnehage og grunnskole.
  • Ha flere helsesøstre og miljøarbeidere inn i skolen.
  • Innføre et frivillig ekstra skoleår for de som ikke er klar for videregående – etter modell av Ung11 i Drammen
  • Ha leksehjelp på barneskolene og ungdomsskolen.
  • Sikre alle barn rett til en fritidsaktivitet.