Åpenhet og innsyn: MDG og lobbyregister – hva mener dere?

I et ellers søvndyssende og enstemmig siste kommunestyremøte før sommerferien skapte Venstres forslag om lobbyregister over en times debatt. Er partiene i Eidsvoll på linje med partiene nasjonalt?

Heldigvis har Venstre fått gjennomslag for live-streaming av kommunestyremøter. Tirsdag 11.juni kunne jeg følge det siste kommunestyremøte i Eidsvoll før sommerferien. Live på nett-TV. Det er fint å kunne se hva de folkevalgte faktisk sier, foreslår og stemmer når det skjer. I dette møtet ble den ene saken efter den andre klubbet enstemmig gjennom. Så skjer det noe. En sak om lobbyregister for Eidsvoll skal behandles. Forslaget kom fra Venstre.

Venstres Knut Bakkehaug tok ordet og sa at det mest påtagelige var den totale mangelen på debatt om de prinsipielle siden ved forslaget om lobbyregister; ønsket om åpenhet og innsyn. Heller ikke erfaringene med saker der det ikke er mulig å forstå hvordan vedtakene blir som de blir, eller behovet for å være føre var når Eidsvoll er en kommune med store utbyggingsplaner, virket å skape interesse.

Venstres forslag om lobbyregister hadde vært behandlet i formannskapet 28.mai. Der ble rådmannens forslag om ikke å innføre lobbyregister enstemmig vedtatt. Uten debatt. Heller ikke da Knut Bakkehaug tok opp forslaget i en interpellasjon i kommunestyret i april var det noen debatt. Men forslaget ble oversendt administrasjonen for utredning. Det var den utredningen som endte med et enstemmig nei i formannskapet. I begge møter uten at de andre partiene ytret noe som helst.

Med Bakkehaugs innlegg i kommunestyret skjedde det noe. Taler efter taler meldte seg. Høyre var åpenbart delt. Lokallagsleder Christoffer Nyborg og formannskapsmedlem Rune Storsve var for lobbyregister. SVs Torleif Hamre var for. SPs Anders Klaseie og Aps Rune Bjerkestrand og Lars Rytter Øberg var mot. Det var også Høyres Helge T. Blindheim, FrPs Thomas Jacobsson og KrFs John Granly.

Efterhvert gjorde både Ap og Høyre det klart at deres grupper var fristilt. Avstemningen resulterte i at forslaget fra Venstre og Høyres Inger Cock-Olsen fikk støtte av Venstre selv, SV, Pensjonistpartiet, og 4 fra Høyre.

Jeg stusset over at ingen fra Ap støttet forslaget når gruppen tross alt var fristilt. Og at MDG ikke stemte for. Jeg ble sittende og lure på om partienes syn lokalt er i samsvar med hva de mener nasjonalt. Dette ville jeg undersøke.

Jeg stilte spørsmål på Facebook til KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan. Han var prisverdig klar: «Hei Vi har drøftet lobbyregister på stortinget, men konkludert at vi ikke har gått inn for det. Det gjelder også på kommunalt nivå.» John Granly hadde dermed sitt på det tørre da han stemte mot Venstres forslag. Det er også i tråd med hva han tidligere har gitt uttrykk for når det gjelder å lukke folkevalgte møter for velgernes innsyn.

MDGs Une Bastholm var like klar: «Hei. Vi er for, og har flere steder foreslått det for kommunestyret. Vi er også for at Stortinget skal ha åpne lobbyregister, noe vi ikke har fått gjennomslag for, så vi har laget vårt eget for meg J»

Og i kommentarfeltet under mitt spørsmål og hennes svar haglet det inn med eksempler på at MDG mange steder har foreslått lobbyregister eller stått sammen med Venstre om forslag eller stemt for forslag fra Venstre. Men, som jeg poengterte i mitt svar til Une Bastholm: «Jeg håper det blir mer synlig i neste periode. Idag stemte MDG mot Venstres forslag om lobbyregister i Eidsvoll.»

Jeg vil gjerne ha et svar fra MDG i Eidsvoll: Vil dere støtte Venstres forslag om lobbyregister i neste periode?

Per Aage Pleym Christensen, nestleder Eidsvoll Venstre

Innlegget ble publisert på Lesernes EUB 19.juni

Se også: Nei til innsyn og åpenhet i Eidsvoll kommune?!