Nordland Venstre går inn for 3 års forlengelse av samfiskeordningen i påvente av kompenserende ordninger

Foto: Nordland Venstre

Øksnes Venstre har i 2 innlegg – Oppretthold samfiskeordningen og Ran på høylys dag – uttalt oss sterkt kritisk til at regjeringen vil bringe samfiskeordningen til opphør. Tiltaket som foreslås som kompensasjon er ei kondemneringsordning som fiskerne selv skal betale for.

Øksnes Venstre har forfulgt saken politisk, og fikk på fredag med seg styret i Nordland Venstre på et framtidsrettet vedtak.

  • Nordland Venstre erkjenner at samfiskeordningen har vært svært viktig for økonomien for både flåten under 11 meter og fiskeindustrien.
  • Nordland Venstre går derfor inn for tre års forlengelse av samfiskeordningen i påvente av kompenserende ordninger.

Vedtaket er identisk med høringsuttalelsen til saken som Øksnes Fiskarlag har gitt når det gjelder punktet om samfiske.

– Flere gründere og tryggere arbeidsplasser er en kampsak for Venstre

Samfiskeordningen har bidratt til fornyelse av den minste flåten og større sysselsetting blant unge. Den har gitt et kvotegrunnlag, økt inntjening og dermed et bedre driftsgrunnlag. På denne måten har ordningen trygget fiskernes arbeidsplasser.

– Sånn helt uten videre å skrote ei ordning som har gitt disse positive effektene er ikke tilrådelig.

Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen virksomhet, og at flere får mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag. Mange selvstendig næringsdrivende og et mangfold av virksomheter er viktig for maktspredningen i økonomien og samfunnet.

Venstre vil fortsette å kjempe for at gründere og selvstendig næringsdrivende skal ha rettigheter som alle andre slik at flere tør å satse på sin gode idé.

Der andre fartøygrupper får anledning til å strukturere seg og sitter igjen med 80 % av strukturkvoten, må de sjarkfiskerne gi fra seg ei 100 % kvote. I tillegg må den enkelte avstå mange hundre tusen kroner til kondemneringsordningen. I bytte får de et kvotetillegg på 10 % på gjenværende kvote. – Dette er ikke hva Øksnes Venstre legger i det å ha rettigheter som alle andre.

Vi vil ha et samfunn som «heier fram» gründere og de som tenker nytt. Det være seg sjarkfiskere eller andre yrkesgrupper. Å skape en arbeidsplass for seg selv og noen få andre er også en del av det grønne skiftet.

Fylkeslagets vedtak skal bringes videre til våre representanter i Næringskomiteen og på Stortinget, og vi vil oppfordre Venstres’ lokallag langs kysten til å gjøre dette til en valgkampsak til fordel for både Distriktskommunene, fiskerne og næringsutøverne på landsiden.